Logistics centre

Referencie

Naša firma spolupracovala, resp. spolupracuje

v rámci služieb logistického centra s obchodnými partnermi:

  • Trenčianske minerálne vody a.s.
  • Vodax a.s.
  • Čerínska minerálka s.r.o.
  • Reja Retail s.r.o.
  • I.S.M. s.r.o.
  • LPK TRADE s.r.o.

v rámci inžinierskej činnosti sa podieľala na príprave územia vrátane
územného rozhodnutia pre investorov

  • Priemyselný park Grófske Prešov
  • Orange Slovensko a.s.
  • HOPI Madunice
  • MID Michalovce

Kontakt

ISO a.s.
Šidielka 32
Drienovská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.:
051 / 749 79 00
Fax:
051 / 749 79 02
E-mail:
iso.as@isoke.sk

mapa