Logistics centre

O spoločnosti

Spoločnosť ISO a.s.

Rok 2001 vznik spoločnosti ISO a.s. so sídlom v Košiciach. Firma začala podnikať v oblasti stavebných prác a inžinierskej činnosti.

Rok 2001-2003 Spoločnosť investovala do prípravy areálu bývalého PD v Drienovskej Novej Vsi, pre podnikateľské účely. Areál leží medzi mestami Košice a Prešov na ploche 30 000 m2.

Rok 2002 Spoločnosť ponúka pre maloodberateľov tovary veľkoskladu, ktorými sú pivo, minerálne vody, malinovky, džúsy, sirupy, víno, alkohol.

Rok 2003 Spoločnosť zabezpečuje pre svojho prvého partnera služby logistického centra pre distribúciu jeho výrobkov na území Východného Slovenska.

Rok 2004 Spoločnosť rozširuje sortiment tovarov veľkoskladu pre svojich partnerov.

Rok 2005 Spoločnosť uplatňuje normy HACCP - hygiena potravín pre skladovanie a rozvoz.

Od roku 2006 sa do popredia Spoločnosti dostáva ponuka služieb ako logistického centra.

Kontakt

ISO a.s.
Šidielka 32
Drienovská Nová Ves
Slovenská republika

Tel.:
051 / 749 79 00
Fax:
051 / 749 79 02
E-mail:
iso.as@isoke.sk

mapa